Επικοινωνια

Ι.Α. Κορδαλής Α.Ε.Ε

Ηρώων Πολυτεχνείου 38
163 41, Ηλιούπολη, Αθήνα

Τηλ: 210-9951452
210-9951453
210-9951455
210-9912884
Fax: 210-9936039

Email info@kordalis.com