ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6/7/2013

Στις 6/7/2013 η εταιρεία Ι.Α. Κορδαλής Α.Ε.Ε. διοργάνωσε παρουσίαση των νέων προϊόντων του οίκου FERROLI – COLA.
Η παρουσίαση έγινε στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Fenix στη Γλυφάδα στην αίθουσα Attica Center.

Μεταξύ των άλλων παρουσιάστηκαν αντλίες θερμότητας του εργοστασίου FERROLI καθώς επίσης και οι νέες μονάδες αερίου συμπύκνωσης υψηλής τεχνολογίας.

Πάνω από 350 επαγγεματίες του χώρου παρευρέθησαν και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα νέα προϊόντα.

Μετα την παρουσίαση ακολούθησε μπουφές και ανταλλαγή απόψεων.